logoblackaka64

Cel główny:

 • Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

Cele szczegółowe:

 • Ćwiczenia koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo ruchowej przy muzyce
 • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • Reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki, artykulacji oraz na zmiany rytmiczne w taktach
 • Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej i rozwoju motoryki
 • Umiejętność współdziałania w grupie i wyrażania swoich potrzeb
 • Umożliwianie rozwijania indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno–ruchowych
 • Współudział w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i lokalnych, imprez środowiskowych, konkursów i przeglądów.

Metody:

 • Położenie nacisku na kształcenie poprzez zabawę
 • Rozwijanie muzykalności dzieci
 • Integracja muzyki, słowa i ruchu

Treści programowe obejmują:

 • Ćwiczenia rytmiczne: marsze, biegi, podskoki w takt muzyki,reagowanie na zmianę tempa i dynamiki
 • Ćwiczenia oddechowe (odprężające)
 • Ćwiczenia inhibicyjno –incytacyjne (przemienne, uspokajające i odprężające po aktywizacji ruchowej)
 • Ćwiczenia słuchowe
 • Improwizacje ruchowe bez muzyki i z muzyką
 • Tańce integracyjne
 • Zabawy inscenizowane
 • Zabawy rytmiczno-taneczne ze śpiewem
 • Ćwiczenia techniki tanecznej , elementów tanecznych nóg i ramion z uwzględnieniem różnych kierunków: w przód-w tył, w prawo-w lewo
 • Ćwiczenia taneczne pojedynczo i parami w różnych ustawieniach: w szeregach, rzędach, w kole
 • Ćwiczenia rytmiczno-taneczne : cwał, bieg, podskok, krok dostawny, odstawny, przytup, wymach, obrót, klęk, ukłon
 • Ćwiczenia zmierzające do nauki tańców integracyjnych
 • Ćwiczenia zmierzające do nauki kroków i układów tanecznych do tańców nowoczesnych, towarzyskich , ludowych
 • Wspólne opracowywanie figur i układów tanecznych do znanych piosenek

Ewaluacja programu:

 • prezentacje taneczne w trakcie imprez i uroczystości wewnątrz przedszkolnych
 • udział dzieci w przeglądach artystycznych organizowanych na terenie miasta

Muzykoterapia, ćw. relaksacyjne przy muzyce i twórczym opowiadaniu

Improwizacje taneczne przy muzyce instrumentalnej „Preludium deszczowe”F. Chopina

Ćwiczenia rytmiczne: marsze, biegi, podskoki w takt muzyki, reagowanie na zmianę tempa i dynamiki:

 • „Śnieżynki”
 • „Tańczące kółeczka”
 • „Wolno – szybko”

Ćwiczenia odprężające do muzyki relaksacyjnej

Improwizacje taneczne na dowolny temat do krótkich form muzycznych

Ćwiczenia inhibitacyjno – incytacyjne (pobudzanie – hamowanie)

Ćwiczenia techniki tanecznej, elementów tanecznych nóg i ramion z uwzględnieniem różnych kierunków: w przód-w tył, w prawo-w lewo

Improwizacje ruchowe do muzyki Prokofiewa, Czajkowskiego, Vivaldiego

Aerobik - gimnastyka rytmiczna do muzyki tanecznej

Improwizacje taneczne – tworzenie własnych układów tanecznych do utworu muzycznego

Muzykoterapia – naprzemienne podskoki w parach, naśladowanie ruchów, mimiki przy muzyce hinduskiej

Improwizacja ruchowa z muzyką instrumentalną

Nauka kroku podstawowego i wybranych figur tańca dyskotekowego w choreografii własnej nauczyciela

Ćwiczenia odprężające do muzyki relaksacyjnej

Aerobik – gimnastyka rytmiczna do muzyki tanecznej

Improwizacje ruchowe przy muzyce, P. Czajkowskiego, M. Ravela.